Từ khóa: xe công nghệ

xe công nghệ - các bài viết về xe công nghệ, tin tức xe công nghệ

Grab phản hồi gì trước quyết định "khoanh vùng" thí điểm taxi công nghệ?

  • Chắc grab thiếu công đoạn bôi trơn :V

    Thành Minh | 15:55 27/06/2018

  • Nên hạn chế bớt, để những xe ôm truyền thống có thể tồn tại.

    Văn Long | 15:55 27/06/2018