Trending: WorldCup

Bao nhiêu con nợ, gia đình tan nát, con mất bố mẹ vì World Cup?

  • Biết trước cá độ sẽ tan cửa nát nhà mà khối người đu vào . Để rồi bao cảnh đáng tiếc xảy ra .

    Lê Văn Nguyên | 07:04 19/07/2018

  • Hiện giờ ở Việt nam chưa quản lí hết được tình trạng cờ bạc , bóng đá . Ăn thì không sao cứ thua là mát trắng tay và một đống nợ cho gia đình .

    Duong Anh Khánh | 22:49 18/07/2018

1 2 3 4 5