Từ khóa: Vũ Trụ

Vũ Trụ - các bài viết về Vũ Trụ, tin tức Vũ Trụ

Kỳ nghỉ độc nhất trên trạm không gian ngoài vũ trụ giá nghìn tỷ đồng

  • khoa học ngày càng tiến bộ có cả khách sạn trên trạm không gian . :))

    Lê Xuân Vũ | 13:47 20/06/2018

  • Một khoản tiền không thể trả nổi của một người dân thường . và cái này ms là dự án thui chưa chắc đã có bạn ơi .

    Đỗ Trung Kiên | 13:47 20/06/2018