Từ ngày 01/7/2021, người cao tuổi không có lương hưu được tăng mức trợ cấp

Đăng bởi: Hoa   -   Thứ sáu, 11/06/2021, 09:21 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định này đã điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 01/7/2021. Trong khi, mức trợ cấp cũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP là 270.000 đồng.

Các đối tượng người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được trợ cấp 360.000 đồng/tháng.

video xem nhiều