Từ 1/1/2021, giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip

Đăng bởi: Đặng Hà My   -   Thứ ba, 05/01/2021, 16:19 PM

Theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân sẽ giảm 50%.

Tại Điều 1 Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Từ 1/1/2021, giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip. Ảnh minh họa

Từ 1/1/2021, giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip. Ảnh minh họa

Theo Thông tư 59 quy định về mức lệ phí cấp CCCD như sau:

- Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD;

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCD;

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Cụ thể, mức tiền phải nộp khi cấp CCCD từ ngày 1/1/2021 là (theo bảng dưới đây):

Giá trên bảng đã giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân.

Giá trên bảng đã giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân.

video xem nhiều