Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Keto Max

Đăng bởi: Thương   -   Thứ năm, 26/03/2020, 06:28 AM

Cục An toàn thực phẩm quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Keto Max”.

Ngày 23/3/2020, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Keto Max”, số 13439/2019/ĐKSP ngày 12/12/2019 cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Vũ Tâm.

 

 

Theo nội dung Quyết định: Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Keto Max”, số 13439/2019/ĐKSP ngày 12/12/2019 cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Vũ Tâm (địa chỉ: Số 51, Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) do Công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life (địa chỉ: 1/2 Lô 25+26+29 Cụm CN An Xá, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định) sản xuất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2020. 

Lý do thu hồi: căn cứ vào Công văn số 01/2020 ngày 16-3-2020 về việc xin hủy hồ sơ Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Vũ Tâm.

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Vũ Tâm có trách nhiệm dừng sản xuất sản phẩm nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các lô sản phẩm đã sản xuất trước ngày 16/3/2020, được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

video xem nhiều