Từ khóa: Sở Công thương

Sở Công thương - các bài viết về Sở Công thương, tin tức Sở Công thương

Siêu thị tại Hà Nội vẫn đáp ứng đủ hàng hóa, bình ổn giá cho người dân mua sắm

  • Mới 2h sáng người dân đã xếp hàng dài chờ mua hàng rồi, mì gói, đồ khô lại được kì đắt hàng. Nhưng sao mọi người làm quá lên vậy, thực phẩm ở VN sao mà thiếu được, nhiều mặt hàng vào mùa, hàng dư mà

    Thụy Miên | 07:02 08/03/2020