Từ khóa: ô nhiễm

ô nhiễm - các bài viết về ô nhiễm, tin tức ô nhiễm

Khốn khổ khi sống cạnh Nhà máy Xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa

  • các quy trình xử lí rác thải chưa qua kiểm định hoặc kiểm định chui , chỉ tội khổ người dân phải chịu ảnh hưởng

    Phạm Văn Tuấn | 13:44 20/06/2018

  • Mong cơ quan chúc năng vào cuộc sớm để trả lại bầu không khí trong lành cho người dân

    Đậu Xuân Chung | 13:44 20/06/2018

1