Những xe đi sai làn thu phí tự động ở trạm BOT sẽ bị phạt nguội

Đăng bởi: Mưa Chiều   -   Thứ năm, 26/11/2020, 09:14 AM

Những phương tiện giao thông không dán thẻ thu phí tự động nhưng đi vào làn này, gây cản trở giao thông tại các trạm BOT, sẽ bị trích xuất dữ liệu để phạt nguội.

Mới đây, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có thu phí không dừng.

 

 

Về việc triển khai thu phí tự động, theo thống kê thì các trạm BOT cơ bản đã lắp đặt thu phí không dừng, chỉ còn lại một số trạm nên Thủ tướng yêu cầu cần cố gắng hơn. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị, đảm bảo đến cuối năm 2020 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước. Nếu đến cuối năm, trạm nào chưa lắp đặt thì dừng hoạt động. Một số trạm chưa thu phí tự động phải làm rõ căn cứ pháp lý.

Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu đẩy mạnh dán thẻ đầu cuối cho phương tiện, tuyên truyền người dân dùng dịch vụ thu phí không dừng.

Riêng đối với việc các xe đi sai làn tại các trạm BOT, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý dự án BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, trích xuất dữ liệu tại các trạm để phạt xe đi sai làn. Sau khi xử phạt, các thông tin sẽ được cung cấp cho báo chí để thông báo rộng rãi đến người dân.

video xem nhiều