Những lợi ích tuyệt vời từ "Tờ phiếu bảo hành" mà người tiêu dùng cần biết

Đăng bởi: Thương Hải   -   Thứ tư, 03/11/2021, 08:30 AM

Đi mua hàng hoá, nhất là các loại máy móc thiết bị và dụng cụ điện tử, bạn sẽ được kèm theo một tờ phiếu bảo hành.

Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng trong đó có cả tôi, đã có lúc "coi thường" tờ phiếu bảo hành này, cứ nghĩ nó chỉ tồn tại "cho có" mà thôi. Thế nhưng, khi hàng hoá hỏng hóc, bạn mới thấy lợi ích tuyệt vời của nó.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm như thế nào trong vấn đề bảo hành theo quy định của pháp luật. Nếu còn thắc mắc, bạn hãy xem qua Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện quy định:

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

Một là, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp.

Hai là, cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới.

Ba là, cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành.

Bốn là, đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

Ảnh minh hoạ nhé!

Ảnh minh hoạ nhé!

Năm là, đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi.

Sáu là, chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng.

Bảy là, chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Đọc đến đây chắc bạn đã rõ quyền lợi của mình trong tờ phiếu bảo hành tuyệt vời như thế nào rồi phải không? Vậy nên chớ dại vứt phiếu bảo hành đi sau khi mua hàng về nhà nhé. 

video xem nhiều