Người dùng dịch vụ chuyển tiền dưới 500 ngàn sẽ được giảm phí

Đăng bởi: Điện Ngọc   -   Thứ sáu, 14/02/2020, 05:42 AM

Các ngân hàng có dịch vụ thanh toán phải áp dụng các chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ trực tiếp người sử dụng.

 

 

Tin vui với người dùng thẻ và các loại chuyển tiền là kế hoạch miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền và thanh toán trực tuyến đã được đưa ra. Các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị dưới 500.000 đồng cũng sẽ được giảm phí chuyển mạch từ 1.800 đồng/giao dịch xuống 500 đồng/giao dịch, dự kiến áp dụng từ ngày 25/2.

Như vậy là với việc Napas giảm phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại thành viên cũng sẽ giảm phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng với các khoản gửi tương ứng của khách.

 

 

Cùng với đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải có kế hoạch áp dụng các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ để hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng. Trong đó, yêu cầu miễn phí đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến, dịch vụ công thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, và các bộ, ngành, địa phương.

Như vậy là việc miễn giảm một số loại phí chuyển tiền, giao dịch ngân hàng sẽ hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn.

video xem nhiều