Ngân hàng phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng

Đăng bởi: Hoo Paa   -   Thứ sáu, 14/09/2018, 15:18 PM

Kể từ ngày 1/11/2018, toàn bộ thông tin khách hàng gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập... đều được yêu cầu giữ bí mật.

Ngày 11/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tin của khách hàng được yêu cầu bảo mật kể từ ngày 1/11/2018. Ảnh minh họa

Thông tin của khách hàng được yêu cầu bảo mật kể từ ngày 1/11/2018. Ảnh minh họa

Theo quy định này, ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận.

Cơ quan quản lý nhà nước chỉ được yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về yêu cầu này. Khi được cung cấp, các cơ quan này không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng.

Nghị định 117/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và thay thế thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000.

video xem nhiều