Từ khóa: nắng nóng

nắng nóng - các bài viết về nắng nóng, tin tức nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, quán kem trở thành nơi giải nhiệt

  • Kem tràng tiền hay kem thủy tạ vốn nổi tiếng ở HN và khắp nước rồi nên bình thường k nắng nóng vẫn được ưa chuộng. Tuy nhiên, nắng muốn cháy da cháy thịt thì quán cf, quán kem có máy lạnh luôn được ưu tiên.

    Bảo Trân | 14:48 07/05/2020

  • Kem tràng tiền hay kem thủy tạ vốn nổi tiếng ở HN và khắp nước rồi nên bình thường k nắng nóng vẫn được ưa chuộng. Tuy nhiên, nắng muốn cháy da cháy thịt thì quán cf, quán kem có máy lạnh luôn được ưu tiên.

    Bảo Trân | 14:48 07/05/2020

1 2 3 4 5