Từ khóa: mưa lũ

mưa lũ - các bài viết về mưa lũ, tin tức mưa lũ

Thôi xong, mưa lũ khiến giá rau tăng dựng đứng rồi

  • khổ rồi hic. Sợ nhất là bão giá

    Nhất Kiếm | 18:02 05/09/2019

1