Lo ngại quyền lợi của bệnh nhân khi bệnh viện áp giá khám chữa bệnh dịch vụ kịch khung

Đăng bởi: Đệ Tử Thiên Mã   -   Thứ ba, 13/08/2019, 06:36 AM

Nếu quy định giá giường bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các bệnh viện công ở các thành phố lớn với mức tối đa có thể đến 4.000.000 đồng/ngày, nhiều người đang lo ngại các bệnh viện này sẽ áp giá ở mức cao nhất.

Giá giường bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các bệnh viện công sẽ tăng từ quý 3

Giá giường bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các bệnh viện công sẽ tăng từ quý 3

Theo nhiều thông tin trên báo chí, thì từ quý 3 - 2019 tới đây, giá giường bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các bệnh viện công ở Hà Nội, TP. HCM và một số thành phố lớn sẽ tăng lên, mức tối đa có thể đến 4.000.000 đồng/ngày, giá khám dịch vụ tối đa 500.000 đồng/ lượt.

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phải tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam về tổ chức phòng khám, hạ tầng, cơ sở vật chất... nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng các bệnh viện này sẽ áp giá ở mức cao nhất để tận thu, trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng được chuẩn của Bộ Y tế, ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh và cả người nhà bệnh nhân.

Bởi theo cách tính chung áp dụng thông tư mới, viện phí điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%. 

Người trả tiền được quyền yêu cầu dịch vụ tốt nhất đúng với chi phí bỏ ra 

Người trả tiền được quyền yêu cầu dịch vụ tốt nhất đúng với chi phí bỏ ra 

Trong khung giá này có rất nhiều mức giá dịch vụ khác nhau, ngay tiền giường bệnh cũng được phân ra làm rất nhiều loại. Trên cơ sở khung giá tối đa Bộ Y tế ban hành, các bệnh viện phải xây dựng các khung giá của bệnh viện mình cho phù hợp. Việc bệnh viện tự xây dựng các khung giá theo ý đồ của mình càng khiến nhiều người lo ngại mức "kịch khung" theo giá của Bộ Y tế đưa ra.

Nhiều ý kiến lo ngại các bệnh viện sẽ lạm thu, tận thu để tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên. Do đó người dùng dịch vụ này cần có những cơ chế giám sát chặt chẽ, và các bệnh viện phải đủ điều kiện mới được khám chữa bệnh theo yêu cầu và đưa ra mức giá theo quy định để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh theo đúng chuẩn.

video xem nhiều