Từ khóa: hệ thống điều hòa

hệ thống điều hòa - các bài viết về hệ thống điều hòa, tin tức hệ thống điều hòa

Máy lạnh, quạt điều hòa giảm tới 45% có nên mua?

  • giờ đồ điện, điện lạnh ế sưng ra nên còn giảm giá dài dài, mọi người cứ từ từ rồi mua.

    Uyên Uyên | 18:32 11/07/2019