Gửi tiền cuối năm tôi nên gửi theo kỳ hạn nào để có lợi nhất?

Đăng bởi: An Đào   -   Thứ ba, 08/10/2019, 11:03 AM

Tôi đang có một số tiền nhàn rỗi và đang muốn gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng chưa lựa chọn được kỳ hạn gửi thích hợp nhất.

Đọc báo mấy hôm nay, tôi thấy nhiều ngân hàng đang thay đổi hạn mức lãi suất tiền gửi trong thời điểm cuối năm. Do mới có một khoản tiền nhàn rỗi nên tôi cũng muốn gửi vào ngân hàng. Thứ nhất là để an tâm, thứ hai là mỗi tháng có được một khoản lãi không hề nhỏ.

 

 

Thế nhưng, tôi cũng có những dự tính sẽ dùng đến khoản tiền này trong tương lai gần nên đang cân nhắc không biết sẽ gửi tiền theo kỳ hạn nào để không bị ảnh hưởng đến công việc khi cần.

Ngoài ra, tôi cũng muốn biết là thời điểm này, mọi người gửi tiền theo kỳ hạn nào là có lợi nhất. Có ai có kinh nghiệm xin tư vấn giúp tôi với ạ.

video xem nhiều