Giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước đến hết năm 2020

Đăng bởi: Đặng Hà My   -   Thứ tư, 25/11/2020, 09:24 AM

Vì nguồn thông tin Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn giảm phí trước bạ đối với ô tô trong nước đến tháng 6-2021, chính vì vậy Bộ đã đính chính thông tin chính xác cho người dân.

Đại diện của Bộ Tài chính thông tin, việc giảm phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước cần hết hiệu lực vào ngày 1/1/2021 theo đúng tinh thần của Nghị định số 70/2020/NĐ-CP.

Trong văn bản số 14246/BTC-CST, Bộ Tài chính khẳng định, ngày 28/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2020 về lệ phí trước bạ. Nghị định này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước đến hết năm 2020. Ảnh minh họa

Giảm 50% phí trước bạ ô tô trong nước đến hết năm 2020. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính ước tính, việc giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ khiến tổng thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 3.700 tỷ đồng.

Việc giảm phí trước bạ đối với ô tô chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.

video xem nhiều