Từ khóa: giải cứu nông sản

giải cứu nông sản - các bài viết về giải cứu nông sản, tin tức giải cứu nông sản

Dứa 2.000 đồng/kg, nông dân để thối đầy đồng

  • Lái buông đổ TQ cả , lúc đầu thì mua vs giá cao rùi thi nhau trồng , đến vụ mùa tiếp theo thì không mua dân đem đi đổ . nghèo cứ tiếp tục nghèo

    Lê Xuân Vũ | 19:31 12/06/2018

  • Nhà nước không có chính sách thì dân vẫn khổ .

    Nguyễn Tiến Phú | 19:30 12/06/2018