Từ khóa: Facebook

Facebook - các bài viết về Facebook, tin tức Facebook

Cách đăng xuất khỏi Facebook trên tất cả các thiết bị cùng lúc để bảo vệ tài khoản

  • Tôi đã làm thử và thành công. như vậy k sợ quên việc đăng xuất ra khỏi thiết bị khác từng đăng nhập, chỉ sợ quên không đăng xuất trên 1 thiết bị thôi.

    Bảo Trân | 04:56 07/04/2020

1 2 3 4 5