Đời sống


Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4

  • cách ly nhưng k có nghĩa là cấm hoàn toàn. người dân vẫn có thể ra ngoài khi mua hàng hóa, thực phẩm, trực cơ quan.

    Thụy Miên | 20 giờ trước

Bến xe miền Tây nói 'không' với khách hàng không đeo khẩu trang

  • Chuyện không phục vụ khách k được đeo khẩu trang cũng đúng thôi, bảo vệ sức khỏe của hành khách. Nên mọi người lưu ý, tự ý thức chung vì cộng đồng.

    Hiếu Hiếu | 2 ngày trước