Đời sống


Trưng cây cảnh tết trước nhà, coi chừng bị trộm mất

  • Một thành phố đáng sống với tình hình an ninh trật tự lâu nay tốt ấy vậy mà sao dạo này lại xuất hiện tình trạng thế này sao, phải chăng việc này đang bị quên lãng hay bị bỏ lơ. Ôi thật đáng buồn.

    Minh | 2 ngày trước