Từ khóa: điều hòa

điều hòa - các bài viết về điều hòa, tin tức điều hòa

Người dùng biết lắp cục nóng điều hòa đúng cách để không mất tiền oan chưa?

 • Mình thấy nhiều người hay lắp cục nóng ngoài trời, không có mái che lắm nè

  Minh Anh | 07:31 03/07/2019

 • có mấy người lắp cục nóng ở trong phòng đó :v

  danang dshn | 07:31 03/07/2019

Tại sao người tiêu dùng biết 'rác' điện tử vẫn mua sử dụng?

 • Nhà tôi cũng mua được cái điều hòa như thế kia, dùng ngon lắm, thích ơi là thích. ko tốn điện tí nào

  Huong Thao | 07:46 01/07/2019

 • Nhà tôi cũng mua được cái điều hòa như thế kia, dùng ngon lắm, thích ơi là thích. ko tốn điện tí nào

  Huong Thao | 07:46 01/07/2019

1