"Điểm danh" những nhóm hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2019

Đăng bởi: Thu Hà   -   Thứ hai, 15/04/2019, 12:18 PM

Nhóm hàng xuất khẩu mạnh trong tháng tháng 3 và quý 1/2019 phải kể đến là điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 3/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,93 tỷ USD, tăng mạnh 53,7% so với tháng trước (do số ngày làm việc của tháng 3 nhiều hơn tháng 2 là 8 ngày).

Trong đó xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% so với tháng trước (tương ứng tăng  8,87 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% (tương ứng tăng 6,48 tỷ USD).

Tính đến hết tháng 3/2019 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 116,31 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 57,45 tỷ USD, tăng 8%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2019 thặng dư 1,63 USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2019 đạt 1,41 tỷ USD.

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong Quí I/2019. Nguồn: Tổng cục Hải quan

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong Quí I/2019. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đáng chú ý xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2019 đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% về số tương đối và tăng 8,87 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. 

Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là các nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,93 tỷ USD tương ứng tăng 55,6%; hàng dệt may tăng 1,23 tỷ USD tương ứng tăng 93,7%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,05 tỷ USD, tương ứng tăng 59,6%... so với tháng trước.

Tổng trị giá xuất khẩu trong Quí I/2019 đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3%, tương ứng tăng 2,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó các mặt hàng tăng trưởng mạnh là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 719 triệu USD, tương ứng tăng 11,3%; hàng dệt may tăng 685 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; giày dép các loại tăng 485 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 316 triệu USD, tương ứng tăng 16,2%...

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

1. Điện thoại các loại và linh kiện:

Tháng 3/2019 ghi nhận mức xuất khẩu kỷ lục của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện với trị giá đạt 5,39 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng 3/2018 và tăng 74,7% so với tháng 3/2017.

Tính đến hết tháng 3/2019, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 12,12 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 3 đạt 2,53 tỷ USD, tăng 93,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong Quý I/2019 lên 7,13 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý I, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 3,26 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 898 triệu USD, tăng 5,1%; thị trường EU (28 nước) tiêu thụ 860 triệu USD, tăng 4,7%...

3. Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 3 đạt 2,82 tỷ USD, tăng 59,6% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong Quý I/2019 đạt 7,06 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 1,77 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 1,24 tỷ USD, tăng 5,7%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 893 triệu USD, tăng mạnh 52,8%; sang Hàn Quốc đạt 714 triệu USD, tăng 11,2%...

4. Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,56 tỷ USD, tăng mạnh 77,7% so với tháng trước, nhưng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong quý I/2019 đạt 3,99 tỷ USD, đã giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 với 1,36 tỷ USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là thị trường EU (28 nước) là 650 triệu USD, giảm 9,17%; sang Hoa Kỳ với 376 triệu USD, giảm 19,5%...

5. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2019 đạt 1,48 tỷ USD, tăng 56,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 3 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 3,98 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 3 tháng từ đầu năm 2019 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 970 triệu USD, tăng 61%; sang EU (28 nước) đạt trị giá 611 triệu USD, tăng 15,6%; Nhật Bản với 450 triệu USD tăng 5,9%; Hàn Quốc với 333 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng thời gian năm 2018...

6. Giày dép các loại: Xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 3/2019 đạt 1,31 tỷ USD, tăng 53,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong quý I/2019 đạt 3,93 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018. 

EU và Hoa Kỳ là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong quý I/2019 với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 1,42 tỷ USD (tăng 11,2%) và 1,05 tỷ USD (tăng 9,8%). Tính chung, trị giá nhóm hàng giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 2,47 tỷ USD, chiếm 62,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

7. Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 882 triệu USD, tăng 120% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 3 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,27 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 3 tháng/2019 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; sang Nhật Bản với 305 triệu USD, tăng 15,2%; sang Trung Quốc với 253 triệu USD, giảm 5,1%; …

8. Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 812 triệu USD, tăng 65,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2019 đạt 2,16 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 636 triệu USD, tăng 9,7%; sang Hoa Kỳ đạt 358 triệu USD, tăng 24,8%; sang Singapore đạt trị giá 194 triệu USD, tăng 95,9% …

9. Hàng thủy sản: Trị giá xuất khẩu trong tháng là 684 triệu USD, tăng 83,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm nay đạt 1,79 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng thời gian năm 2018.

Hàng thủy sản trong 3 tháng tính từ đầu năm 2019 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Nhật Bản: 307 triệu USD; tăng 16,2%; Hoa Kỳ: 283 triệu USD, tăng 4,4%; EU (28 nước) với 280 triệu USD, giảm 10,2%; Trung Quốc: 197 triệu USD, giảm 2,2%… so với một năm trước đó.

10. Sắt thép các loại: Lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 3 đạt 555 nghìn tấn, với trị giá đạt 366 triệu USD, tăng 20,9% về lượng và tăng 25,9% về trị giá.

Qua đó đưa lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 3 tháng từ đầu năm 2019 đạt 1,77 triệu tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 3/2019 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 448 nghìn tấn, tăng 57,6%; In-đô-nê-xi-a: 221 nghìn tấn, tăng 10,9%; Ma-lai-xi-a: 172 nghìn tấn, giảm 7,5%; Hoa Kỳ: 145 nghìn tấn, giảm 33,2%... so với cùng kỳ năm trước.

11. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng là 379 triệu USD, tăng 40,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm nay đạt 1,07 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng thời gian năm trước.

 Trong 3 tháng tính từ đầu năm, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc với 511 triệu USD, tăng 1,4%; Hồng Kông: 180 triệu USD; giảm 35,6%... so với một năm trước đó.

Nguồn: Tổng Cục Hải Quan / customs.gov.vn

video xem nhiều