Từ khóa: dịch Covid-19

dịch Covid-19 - các bài viết về dịch Covid-19, tin tức dịch Covid-19

Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc đeo khẩu trang từ ngày 5/11

  • Khẩu trang y tế, khẩu trang vải, loại nào cũng được miễn là không phải hàng trôi nổi để bảo vệ sức khoẻ cho bạn và mọi người xung quanh. Tôi nghĩ mọi người vẫn nên nâng cao ý thức tự giác phòng dịch bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà nhỉ?

    A Chinh. | 05:19 06/11/2020

1 2 3 4 5