Từ khóa: đặc sản

đặc sản - các bài viết về đặc sản, tin tức đặc sản

Khoai luộc, lạc luộc là xưa rồi, bây giờ người ta ăn ổi luộc thôi!

  • Ổi ương miền bắc vs ổi vườn miền tây nhìn giống nhau quá nhỉ. Hôm nay thử luộc xem ăn có mùi vị gì lạ không cảm ơn tác giả đã cung cấp nha

    Nhất Kha | 09:17 05/07/2019

1 2 3