Đà Nẵng dự kiến thu hồi hơn 1 triệu mét vuông đất phục vụ phát triển kinh tế

Đăng bởi: Hữu Cường   -   Thứ ba, 23/10/2018, 10:18 AM

Đây là diện tích đất thuộc các công trình, dự án cần thu hồi đất hoàn toàn, hoặc thu hồi một phần để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua danh mục 16 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018 của thành phố Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 8 (bất thường) tổ chức vào ngày 19/10.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 1.203.717 m2.

Đây là 16 công trình, dự án cần thu hồi đất hoàn toàn hoặc thu hồi một phần để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố. 

Một góc thành phố Đà Nẵng

Một góc thành phố Đà Nẵng

Đồng thời, HĐND thành phố cũng thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2018 của thành phố Đà Nẵng, với tổng diện tích 448.738 m2, nhằm phục vụ các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 15 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thông qua chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, các dự án được phê duyệt là những dự án cấp bách nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

video xem nhiều