Công khai chi phí khám chữa bệnh và giá thuốc từ 20/11/2020

Đăng bởi: Đặng Hà My   -   Thứ sáu, 20/11/2020, 11:38 AM

Tất cả giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá thuốc lưu hành, giá thuốc đấu thầu... sẽ được Bộ Y tế công khai đến người dân từ 20/11/2020.

Sáng 20/11, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương Cổng Công khai y tế, đây là công cụ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực thực hiện công khai, minh bạch các thông tin liên quan tới các dịch vụ y tế. Cổng công khai Y tế xây dựng tại địa chỉ: https://congkhaiyte.moh.gov.vn.

Theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai: 60.000 loại thuốc, các trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng cũng được công khai, kể cả công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán. Bên cạnh đó, các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ công khai.

Cổng công khai sẽ công khai giá thuốc lưu hành và giá thuốc đấu thấu, các doanh nghiệp sai phạm, vi phạm. Tính đến ngày 20/11 đã công khai 60.228 thông tin giá thuốc bán buôn dự kiến kê khai, kê khai lại; 41.389 giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế.

 Tính đến ngày 20-11 đã công khai 60.228 thông tin giá thuốc bán buôn dự kiến kê khai, kê khai lại; 41.389 giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế.

 Tính đến ngày 20-11 đã công khai 60.228 thông tin giá thuốc bán buôn dự kiến kê khai, kê khai lại; 41.389 giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế.

Về công khai giá thầu, giá niêm yết của các thiết bị y tế, vật tư y tế và sinh phẩm hóa chất: Từ 20/11 đã công khai trên 15.000 thông tin giá thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán và thông tin kết quả trúng thầu.

Công khai thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và đã được thu hồi, công khai về quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng và các vi phạm trong quảng cáo các sản phẩm này. Công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Tính tới ngày 20/11 đã có hơn 500 kết quả.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất sẽ được công khai đó là giá khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và giá niêm yết các dịch vụ tại các cơ sở y tế.

Tính đến ngày 20/11, công khai 1.900 hạng mục giá khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và công khai đánh giá theo 83 tiêu chí, thông tin niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh của trên 1.490 cơ sở khám chữa bệnh và 16.000 cơ sở y tế liên quan trên toàn quốc.

video xem nhiều