Cộng đồng


Các phương tiện giao thông vẫn tiếp tục được lưu thông qua hầm Hải Vân 2

  • Giao thông nội Vùng trọng điểm miền Trung càng thuận lợi thì kinh tế nội vùng mà bổ sung cho nhau càng phát triển và lại càng giao thông thuận lợi.... PHÍ THU CÀNG DỮ, kg lý do gì dừng cả!

    dan | 2 ngày trước