Có thêm 3 đối tượng được miễn phí môn bài từ ngày 25/2

Đăng bởi: Nam Dương   -   Thứ bảy, 29/02/2020, 08:37 AM

Kể từ ngày 25/2/2020 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, theo đó có thêm 3 đối tượng được miễn phí môn bài.

Cụ thể, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 8, 9, 10 Điều 3 Nghị định 139 quy định về các trường hợp miễn lệ phí môn bài. Sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 - 31/12), bao gồm:

Thứ nhất, tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Thứ ba, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đang trong thời gian miễn lệ phí môn bài mà thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

video xem nhiều