Từ khóa: chính sách

chính sách - các bài viết về chính sách, tin tức chính sách

Phí đóng bảo hiểm y tế được tính ra sao, người tiêu dùng biết chưa?

  • Trước giờ có biết đâu, bệnh viện thu sao thì đóng vậy thôi, nhưng cũng thấy họ thu ở mức hợp lý

    Minh Anh | 14:19 02/07/2019