Cấu trúc mã QR cá nhân của người dân

Đăng bởi: Nguyên Nguyên   -   Thứ ba, 14/09/2021, 05:28 AM

Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai các nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch COVID-19 mỗi người dân sẽ được cấp một mã QR duy nhất

Sắp tới mỗi người dân sẽ được cung cấp một mã QR duy nhất và có thể dùng chung trên các ứng dụng, nền tảng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong tài liệu yêu cầu kỹ thuật, Bộ TT&TT cho biết mỗi mã QR cá nhân có định dạng là một chuỗi các ký tự có cấu trúc. Cụ thể như sau:

Cấu trúc: SoGiayTo|HoTen|NgaySinh|LoaiDinhDanh|QID|EXT

 

 

Trong đó:

SoGiayTo: Số giấy tờ cá nhân của người dân (số CCCD, C.M.N.D, số hộ chiếu). Trên các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ hiển thị số giấy tờ cá nhân ở hai chế độ gồm chế độ hiển thị mặc định (số giấy tờ cá nhân ẩn bớt 6 ký tự đầu tiên bằng cách thay thế bằng ký tự dấu sao) và chế độ hiển thị đầy đủ (hiển thị đầy đủ số giấy tờ cá nhân). 

HoTen: Họ và tên người dân, viết hoa, không dấu, mỗi từ cách nhau bởi một ký tự khoảng trắng.

NgaySinh: Chuỗi ngày tháng năm sinh theo định dạng YYYY-MM-DD. Các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19, cũng hỗ trợ hiển thị chuỗi ngày tháng năm sinh ở hai chế độ gồm chế độ hiển thị mặc định và chế độ hiển thị đầy đủ.

LoaiDinhDanh: Loại định danh gồm các giá trị quy ước là 0 (Người dùng tự khai) hoặc 1 (Người dùng khai hộ).

- QID: Mã người dùng do nền tảng QRQG cấp, kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự.

EXT: Các giá trị mở rộng khác như QID của người khai hộ (trong trường hợp là mã QR cá nhân có được bởi người dùng khai hộ), Giới tính, Mã số thẻ BHYT, Số điện thoại, Chữ ký điện tử… và các thông tin khác theo nhu cầu thực tiễn.

 

 

Mỗi người dân khai báo thông tin trên các nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được nền tảng QRQG xác thực. Nếu thông tin khai báo là chính xác thì sẽ được cập nhật vào nền tảng. Nếu không chính xác, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 thông báo để người dân biết, cập nhật thông tin khai báo. 

Trong thời gian tới, nhiều tỉnh, thành phố sẽ nới lỏng giãn cách và đưa một bộ phận nhất định trong xã hội hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Để trạng thái bình thường mới này được duy trì ổn định và an toàn, việc triển khai áp dụng các biện pháp công nghệ, cụ thể là giải pháp quét mã QR sẽ mang tính cốt lõi.

Khi đó, người dân ra đường, đến các điểm công cộng, nơi tập trung đông người sẽ phải quét mã QR. Công sở, doanh nghiệp, cửa hàng, các nơi cung cấp dịch vụ... khi mở cửa phải đảm bảo việc giám sát ra vào bằng mã QR.

video xem nhiều