Bộ Tài chính giảm 20 - 30% phí đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động

Đăng bởi: Hoa   -   Thứ ba, 02/06/2020, 07:09 AM

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC và 50/2020/TT-BTC để giảm phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 49/2020/TT-BTC,đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và mức thu phí quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC. Mức phí quy định trước đó là từ 20 - 80.000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC. Mức thu quy định trước đó là 30.000 đồng/hồ sơ.

 

 

Theo Thông tư số 50/2020/TT-BTC, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ nộp phí bằng 70% mức phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC. Mức quy định trước đó là từ 500.000 – 20,5 triệu đồng/lần.

Hai thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 1/6/2020.

Như vậy, với 2 thông tư trên, Bộ Tài chính đã ban hành tổng cộng 14 thông tư giảm nhiều loại phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

video xem nhiều