Từ khóa: bão

bão - các bài viết về bão, tin tức bão

Bão số 3 di chuyển rất nhanh, diễn biến phức tạp

  • Lại bão nữa , thương người dân miền bắc quá .

    Duong Anh Khánh | 09:48 20/07/2018

  • Bão đọt này vào thẳng hải phòng kìa ae. Hoang mang quá .

    Phạm Văn Tuấn | 09:48 20/07/2018