10 câu hỏi nên đặt ra trước khi mua một cổ phiếu

Đăng bởi: Như Nguyễn   -   Thứ hai, 22/04/2019, 13:27 PM

Mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn tốt hơn mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời.

Một facebooker chia sẻ kinh nghiệm về chọn cổ phiếu trước khi chọn mặt gửi vàng. Nhà đầu tư phải trả lời được 10 câu hỏi trước khi mua cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó:

1. Công ty đó làm gì?

2. Công ty đó có khả năng sinh lời hay không?

3. Lịch sử và triển vọng kinh doanh của công ty đó thế nào?

4. Cổ phiếu của công ty đó được định giá ra sao?

5. Đối thủ cạnh tranh của công ty đó là ai?

6. Ai vận hành công ty đó?

7. Bảng cân đối của công ty đó sạch cỡ nào?

8. Bạn đã đọc các báo cáo tài chính chi tiết của công ty đó chưa?

9. Có dấu hiệu đáng ngờ nào để đặt câu hỏi về sự trung thực của công ty đó hay không?

10. Vị thế cạnh tranh của công ty đó có vững chắc hay không?

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

Warren Buffett từng khuyên: Mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn tốt hơn mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời.

Mục tiêu của bạn là tìm công ty tuyệt vời (good business) để đầu tư dài hạn, vì vậy nếu nhìn doanh nghiệp một số dấu hiệu sau thì nhà đầu tư nên tránh và không nghiên cứu nữa:

Tiền mặt quá ít, nợ/vốn chủ sở hữu quá cao, tồn kho tăng mạnh và doanh thu, lợi nhuận không tăng, có nhiều khoản phải thu, phải trả khác không rõ ràng - phải thu khách hàng tăng mạnh, lợi nhuận biên thấp, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm.

Nếu một doanh nghiệp dính quá nhiều những dấu hiệu trên thì nhà đầu tư nên bỏ qua, còn ai hiểu biết sâu hơn và tự tin thì tiếp tục nghiên cứu. Tất cả các dấu hiệu trên nhìn trong một phút là thấy được.

video xem nhiều