24h

Cháy lớn trên phố Đê La Thành, nhiều căn nhà bốc cháy dữ dội 24h

Cháy lớn trên phố Đê La Thành, nhiều căn nhà bốc cháy dữ dội

  • Thật may là không có ai bị thương

    Sữa | 21 giờ trước